Languages

You are here

Honorary members

Saidkasim S. Arifov

 

Adkhamjon Sh. Vaisov

 

Denis V. Zaslavskiy

 

Olga B. Nemchaninova 

 

Andrey N. Lvov

 

Esengaraeva Zeynep Batylkhanovna

 

Askarova Gulsum Klyshpekovna

 

Nurmukhambetov Zhumash Naskenovich

 

Korman Svetlana

 

Drabik Romana

 

Philippe Petit

 

Hana Zelenková

 

Alisher M. Abidov

 

Sharof Ibragimov

Keshileva Zura Bostanovna

Akyshbaeva Gulya Sabyrovna

Nurusheva Sofia Muhitovna

Shakirov Maksut Toleuvich

Orazymbetova Jumagul Abishevna